Sčítání 2011

Účast obyvatel na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 se týkala všech osob, které se v rozhodný okamžik nacházeli na území České republiky nebo měli na území České republiky trvalý nebo povolený přechodný pobyt. Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťoval Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání byla Česká pošta, s. p. Údaje do sčítacích formulářů se vyplňovaly k tzv. rozhodnému okamžiku – pro Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je to půlnoc z 25. na 26. března 2011.

Spolek Moravské srdce se významnou měrou finančně i organizačně podílel na tisku a distribuci více jak 100 000 ks informačního letáku, ve kterém obyvatele Moravy informoval o možnosti si při sčítání lidu zapsat moravskou národnost a za svůj mateřský jazyk označit jazyk moravský.

informační leták ke sčítání lidu pro Moravany

Komentáře nejsou povoleny.