Deklarace

V závěru roku 2016 se z iniciativy spolku Moravské srdce uskutečnily dvě diskusní setkání občanů moravské národnosti. První setkání proběhlo 26.11.2016 v Kroměříži a druhé 9.12.2016 v Brně. Na setkáních byla diskutována především problematika práva moravského národa na sebeurčení, jako prostředku prosazení obnovy autonomie Moravské země v rámci České republiky. Na základě diskuse a následného připomínkování byl vypracován text Deklarace moravského národa. Datum slavnostního vyhlášení byl stanoven na pondělí 19.prosince 2016, na den 50. výročí přijetí Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech Valným shromážděním OSN, ve kterém je národům garantováno právo na sebeurčení na památném místě Moravanů, na Velehradě.

Bližší informace o Moravské národní iniciativě a o šíření Deklarace moravského národa mezi veřejností najdete na www.moravskynarod.cz.

Vzhledem k tomu, že Moravská národní iniciativa je iniciativou jednotlivců, občanů moravské národnosti a není tedy instituciována dohodli se mluvčí Moravské národní iniciativy, že pro příjem sponzorských darů budou využívat účet spolku Moravské srdce, na které bude možné posílat sponzorské dary, určené pro šíření Deklarace moravského národa (letáky, plakáty, inzerce, petiční stánky apod).

Komentáře nejsou povoleny.