O nás

Spolek Moravské srdce, z.s. je sdružením občanů moravské národnosti, vznikl v roce 2010 jako občanské sdružení, které navázalo na dlouholeté promoravské aktivity svých členů.

Základním cílem spolku je vyvíjet aktivity směřující k prosazení nezadatelného práva moravského národa na sebeurčení ve smyslu Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech přijatého Valným shromážděním OSN v roce 1966, ve kterém je  všem národům zajišťováno právo na sebeurčení.

Jednou z prvních aktivit, které po svém vzniku Moravské srdce spoluorganizovalo, bylo zajištění co největší informovanosti mezi obyvateli Moravy o možnosti uvádět v dotaznících při sčítání lidu, domů a bytů jako svou národnost, národnost moravskou a jako svůj mateřský jazyk, moravský jazyk. Moravské srdce svými aktivitami tedy také přispělo k tomu, že se při sčítání lidu v roce 2011 přihlásilo k moravské národnosti 521 801 a k moravské spolu s českou národností 99 028 občanů ČR a za svůj mateřský jazyk označilo moravštinu 108 469 občanů ČR.

Další větší aktivitou našeho spolku bylo zajištění výroby 650 ks moravských vlajek s za výhodných cenových podmínek tak, aby se prostřednictvím aktivit promoravských spolků moravská vlajka co nejvíce mezi veřejností rozšířila jako jeden ze symbolů Moravské země.

Při příležitosti 1150 výročí příchodu patronů Moravy svatých Cyrila a Metoděje na Moravu náš spolek zorganizoval a finančně zajistil nahrávku dalšího ze symbolů Moravy, slavnostní moravské písně Moravo, Moravo, Moravskou symfonií Olomouc se zpěvem pěveckého sboru Žerotín. Píseň byla textově upravena tak, aby vyjadřovala současné pocity nás Moravanů.

Poslední aktivitou našeho spolku bylo iniciování vzniku Moravské národní iniciativy na konci roku 2016, která přijala jako svůj základní dokument Deklaraci moravského národa, ve které signatáři Deklarace požadují legislativní uznání moravské národnosti v České republice obdobně jako je moravská národnost uznávána na Slovensku. Bližší informace o aktivitách Moravské národní iniciativy jsou k dospozici na www.moravskynarod.cz

Spolek Moravske srdce úzce spolupracuje také při zajišťování podporovaného bydlení pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany v Hluku na Uherskohradišťsku se společností GREENMORAVIA s.r.o. Bližší informace o možnosti pronájmu podporovaných bytů  jsou k dispozici na www.greenmoravia.cz

Komentáře nejsou povoleny.