Sociální bydlení

Spolek Moravské srdce úzce spolupracuje se společností GREENMORAVIA s.r.o. při obsazování a provozování bytů pro seniory v Hluku na Uherskohradišťsku. Jedná se o bezbariérové přízemní byty pro seniory. Domácí pečovatelskou službu v bytech zajišťuje podle požadavků jednotlivých seniorů Oblastní charita v Uherském Hradišti, která má v Hluku své pracoviště.

Od roku 2013 je v provozu na ulici Antonínská v Hluku první přízemní bytový dům s 8 bezbarierovými byty. Všechny byty jsou plně obsazeny. Právě z důvodu značné poptávky seniorů po bydlení v bytovém domě, který má charakter a parametry domu rodinného, bylo rozhodnuto o další výstavbě.

V současné době je dokončována výstavba druhého bytového domu s pečovatelskými byty pro seniory ve stejné lokalitě. V novém bytovém domě bude k dispozici také 8 bezbarierových bytů. Byty je možné rezervovat už nyní, k nastěhování budou byty připraveny v květnu 2017. Další informace získáte na www.greenmoravia.cz

Komentáře nejsou povoleny.