Úvod

POZVÁNKA

na druhé diskusní setkání občanů moravské národnosti na téma

PRÁVO MORAVSKÉHO NÁRODA NA SEBEURČENÍ

při příležitosti

50. výročí přijetí Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech Valným shromážděním OSN, ve kterém je národům garantováno právo na sebeurčení,

40. výročí začlenění Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, ve kterém je národům garantováno právo na sebeurčení, do legislativy České republiky

25. výročí sčítání lidu, kdy se poprvé oficiálně statisíce občanů přihlásily k moravské národnosti

15. výročí přijetí zákona o právech příslušníků národnostních menšin, dle kterého občané moravské národnosti nejsou uznáni ani jako většinové ani jako menšinové národní společenství

Brno, 9.12.2016 v 16.30 hod., Malinovského 4, Palác Morava, zasedací místnost 4. patro

Program:

16.30 – 17.15  Seznámení s celým textem návrhu Deklarace moravského národa 2016, zdůvodnění formulací, návrhy úprav a diskuze

17.15 – 18.00  Cílové skupiny, ke kterým bude text deklarace s požadavkem na osobní jednání směřován a projednání návrhů na garanty cílových skupin

18.00 - 18.45  Odborné okruhy, do kterých bude rozpracován návrh na politickou autonomii  Moravské země a projednání návrhů na odborné garanty

18.45- 19.30   Stanovení místa a programu slavnostního setkání občanů moravské národnosti v den 50. výročí přijetí Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech Valným shromážděním OSN, ve kterém je národům garantováno právo na sebeurčení, na kterém bude zveřejněna Deklarace moravského národa 2016

Úvod k jednotlivým bodům programu přednese a diskusi bude moderovat Pavel Dohnal

Vzhledem k omezené kapacitě zasedací místnosti a k potřebě zajištění pracovních materiálů k diskusi se v případě vašeho zájmu o účast na diskusním setkání registrujte prostřednictvím mailu na p.dohnal@email.cz

Pokud se setkání nebudete moci zúčastnit, ale budete mít zájem se v této moravské národní iniciativě angažovat, sdělte tuto skutečnost do 8.12.2016 na výše uvedený email.

Komentáře nejsou povoleny.