Aktuálně

Středa 21.12.2016

Zdeněk Koudelka: Národ a jeho právo

Od roku 1990 mají lidé právo se svobodně hlásit ke své národností. Již není povinnost přihlásit se k československému či českému národu a k hrstce státem uznaných národností. Této svobody využili příslušníci národa moravského. K moravské národnosti se při sčítání lidu v roce 1991 přihlásilo 1 360 000 obyvatel, roku 2001 asi 380 000 obyvatel a roku 2011 pak 630 000 lidí. Je to největší národní celek vedle většinového národa českého.

Představitelé státu řeční o lidských právech, ale skutek utek. Vystihuje to i vztah státu k moravskému národu. Slovně stát uznává právo na svobodné přihlášení se k národní příslušnosti, ale vůli občanů nerespektuje.

Na moravský národ se lze dívat ze dvou úhlů. Buď jako na nejpočetnější národnostní menšinu a pak stát musí umožnit její zastoupení v Radě vlády pro národnostní menšiny a poskytnout jí podporu jako druhé nejpočetnější národnostní menšině slovenské, k níž se hlásí 150 000 lidí, a polské, k níž se hlásí asi 40 000 občanů. I Slovensko příslušníkům moravské národnosti na Slovensku poskytlo účast ve slovenské Radě vlády pro národnostní menšiny a podíl na podpoře státu pro příslušníky národních menšin. Jiný stát tak činí, Česká republika ne.

Nebo je možné považovat moravský národ spolu s českým národem za ústrojné prvky lidu Čech, Moravy a Slezska a proto není národnostní menšinou. Pak je třeba změnit zákon o postavení národnostních menšin, kde se takové postavení moravského národa upraví stejně, jako je to u příslušníků národa českého.

Je na státu, jakou cestu si zvolí. Nemůže však ignorovat práva statisíců svých občanů – příslušníků moravského národa a přiznávat práva příslušníkům jiných národností. Tím se Česká republika vyřazuje z rodiny států, které se cítí být vázány vlastním právním řádem.

Úterý 20.12.2016:

Tisková zpráva ze slavnostního vyhlášení Deklarace moravského národa

19.12.2016 na Velehradě

V pondělí 19.12.2016, v den 50. výročí přijetí Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech Valným shromážděním OSN, ve kterém je všem národům zajišťováno právo na sebeurčení, vyhlásili zástupci občanů moravské národnosti na památném Velehradě Deklaraci moravského národa.

Po 25 letech od sčítání lidu, ve kterém se občané  České republiky poprvé oficiálně přihlásili k moravské národnosti a v průběhu kterých byla ze strany oficiálních institucí v České republice ignorována jejich národní a zemská identita, dochází současná generace Moravanů k poznání, že není jiné cesty k obnovení samosprávy Moravské země, než se dát cestou prosazení práva moravského národa na sebeurčení.

V Deklaraci moravského národa jsou uvedeny dva základní požadavky

  • požadavek novelizace zákona o národnostních menšinách, ve kterém budou vedle občanů české národnosti uvedeni také občané moravské národnosti jako příslušníci většinového národního společenství v České republice
  • v návaznosti na schválení požadované novelizace zákona č. 273/2001Sb. požadavek následné přijetí takových legislativních úprav, které umožní vznik politicky autonomní Moravské země v rámci České republiky

Mluvčími Moravské národní iniciativy byli zvoleni:

doc.  JUDr.  Zdeněk Koudelka, Ph.D., advokat@zdenekkoudelka.cz, mobil 774 915 919

Ing. Pavel Dohnal,p.dohnal@email.cz, mobil 731 495 630

Informace o aktivitách Moravské národní iniciativy stejně jako text deklarace ke stažení a k podpisu budou od 1.1.2017 k dispozici na webových stránkách iniciativy www.moravskynarod.cz

Přílohou tiskové zprávy je text Deklarace moravského národa

Komentáře nejsou povoleny.